Privacy verklaring (avg)

Als bezoeker en klant van René ten Broeke fotografie heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van mijn website wordt uitgevoerd door René ten Broeke fotografie. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacy verklaring opgesteld. In deze verklaring is te lezen hoe en wanneer René ten Broeke fotografie uw gegevens verwerkt en registreert.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door mij voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat René ten Broeke fotografie passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

René ten Broeke fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens uitsluitend om mijn dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. René ten Broeke fotografie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en deze gegevens noodzakelijk zijn.

René ten Broeke fotografie heeft alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief emailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruik ik om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.

René ten Broeke fotografie zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe. Ongewenste nieuwsbrieven zult u nooit van mij ontvangen.

Privacygevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien u specifiek toestemming gegeven heeft, onder wettelijke verplichtingen (zoals gegevens op facturen, overeenkomsten en boekhouding), onder overeenkomsten of onder gerechtvaardigd belang.

Recht op inzage

Indien u wilt weten welke gegevens ik registreer, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens ik opgeslagen heb over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. René ten Broeke fotografie deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat René ten Broeke fotografie over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Recht op verwijdering

Indien u geen prijs stelt op communicatie met mij, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zal ik uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en) bij mij bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat René ten Broeke fotografie over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

Cookies en gegevens verzameling

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. René ten Broeke fotografie gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers. Mijn cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van René ten Broeke fotografie geen cookies ontvangt.

Klachten of meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van René ten Broeke fotografie, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik help u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Ook wanneer u meer informatie wenst over dit reglement kunt u contact opnemen. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen op deze informatie

In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. René ten Broeke fotografie behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Amsterdam, mei 2018
René ten Broeke

Privacy verklaring (avg)

Als bezoeker en klant van René ten Broeke fotografie heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van mijn website wordt uitgevoerd door René ten Broeke fotografie. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacy verklaring opgesteld. In deze verklaring is te lezen hoe en wanneer René ten Broeke fotografie uw gegevens verwerkt en registreert.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door mij voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat René ten Broeke fotografie passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

René ten Broeke fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens uitsluitend om mijn dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. René ten Broeke fotografie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en deze gegevens noodzakelijk zijn.

René ten Broeke fotografie heeft alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief emailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruik ik om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.

René ten Broeke fotografie zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe. Ongewenste nieuwsbrieven zult u nooit van mij ontvangen.

Privacygevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien u specifiek toestemming gegeven heeft, onder wettelijke verplichtingen (zoals gegevens op facturen, overeenkomsten en boekhouding), onder overeenkomsten of onder gerechtvaardigd belang.

Recht op inzage

Indien u wilt weten welke gegevens ik registreer, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens ik opgeslagen heb over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. René ten Broeke fotografie deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat René ten Broeke fotografie over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Recht op verwijdering

Indien u geen prijs stelt op communicatie met mij, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zal ik uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en) bij mij bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat René ten Broeke fotografie over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

Cookies en gegevensverzameling

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. René ten Broeke fotografie gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers. Mijn cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van René ten Broeke fotografie geen cookies ontvangt.

Klachten of meer informatie?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van René ten Broeke fotografie, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik help u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Ook wanneer u meer informatie wenst over dit reglement kunt u contact opnemen. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen op deze informatie

In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. René ten Broeke fotografie behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Amsterdam, mei 2018
René ten Broeke